Schrijf r u i m t e

Schrijf r u i m t e

Tekstproducties, (eind)redactie en communicatieadvies

Schrijfruimte werkt(e) de afgelopen periode aan:

December
Blauww #6
Kader Abdolah in het land van de koopman ( pag.10 t/m 13)
Onlangs verscheen de roman ‘Salam Europa’ van de uit Iran afkomstige en in Delft woonachtige auteur Kader Abdolah. In deze roman komen thema’s zoals culturele verschillen, vrijheid en gastvrijheid aan de orde. Met gastvrijheid als thema voor de zesde editie van Blauww, was dit een goede aanleiding om nader kennis te maken met Abdolah en met hem te spreken over zijn ervaringen met gastvrijheid in Nederland.

Mirela Milosevic: Mijn eerste speelgoedkeukentje vergeet ik nooit (pag. 31)
In 1992 ontvluchtte de toen vijfjarige Mirela Milošević samen met haar ouders en drie jaar oudere broertje Mirza de oorlog in voormalig Joegoslavië. Het gezin verbleef in eerste instantie kort bij familie, maar moest daarna de asielprocedure in. Achtereenvolgens werden ze ondergebracht in het opvangcentrum in Zeewolde en in de AZC’s Amersfoort en Middelburg.

Van Friese Bartele Bûse naar stadsarcheoloog van Delft (pag.36/37)
Delft heeft sinds 1991 een eigen archeologische dienst en Steven Jongma is de tweede stadsarcheoloog. Hij is verantwoordelijk voor het beleid, kiest welke thema’s er voor het voetlicht worden gebracht . Op de website van de dienst blogt Jongma met enthousiasme over de archeologische vondsten.

 

Schrijf een reactie