Schrijf r u i m t e

Schrijf r u i m t e

Tekstproducties, (eind)redactie en communicatieadvies

Delft ontkoppelt en gaat voor groen

IMG_4966Op 22 april ondertekenden 171 landen de klimaatovereenkomst van Parijs. Om de wereldwijde gevolgen van klimaatverandering efficiënt aan te pakken zijn er lokale en regionale maatregelen nodig. De boodschap is helder: iedereen moet flink aan de bak.

Wat krijgen we in Delft mee van de afspraken die toen zijn gemaakt? “Behoorlijk wat”, zegt Stephan Brandligt, wethouder werk, duurzame ontwikkeling en beheer van de stad. ”Voor 2020 streven we naar 35% minder CO2-uitstoot en in 2050 willen we een energieneutrale stad zijn. Dat bereik je niet zonder dat iemand daar iets van merkt.”

Duurzaamheid in Delft; wat zijn de plannen van de gemeente? “Delft heeft al een tijdje geleden de ambitie uitgesproken om in 2050 energieneutraal te zijn. Het klimaatakkoord van Parijs heeft alles aardig versneld en de zaak een hele nieuwe dynamiek gegeven. Een jaar na het klimaatakkoord in Parijs hadden we in Rotterdam in de Van Nellefabriek een nationale klimaattop waar bijvoorbeeld ook premier Rutte aanwezig en staatssecretaris Dijksma aanwezig waren. In een hele korte tijd is in bestuurlijk Nederland duidelijk geworden dat we bijvoorbeeld afscheid moeten nemen van aardgas en op zoek moeten gaan naar andere energiebronnen. De houding was eerst dat men er ooit wel eens een keer iets mee zou gaan doen. Nu is de vraag niet of, maar wanneer er actie wordt ondernomen.”

‘De eerste stap is in ieder geval dat alles wat er vanaf nu wordt gebouwd, geen gas meer mag hebben’

Dus die klimaattop heeft wel wat in gang gezet? “Inderdaad, want opeens heeft iedereen het erover, worden er plannen gemaakt en moeten we het ook echt gaan doen. Na de klimaattop kwam in maart van dit jaar de volgende stap. Zo’n dertig gemeenten in Nederland,  de drie ministeries EZ, I&M en BZ, provincies, energiebedrijven en netbeheerders sloten de Green Deal Aardgasvrije Wijken. Doel hiervan is dat die dertig gemeenten concreet met een wijk of buurt aan de slag gaan, vooruitlopend op wetgeving die nog aangepast moet worden. Dat is ook nodig, want de wetgeving is op dit moment nog zo dat je als particulier of bedrijf gewoon recht hebt op een gasaansluiting. De voorstellen om de wet aan te passen liggen klaar, maar het blijft een lang en moeizaam traject. Met die Green Deal kunnen gemeenten gelijk aan de slag. Voor alle belanghebbenden erg handig, want je weet dan van elkaar wat de ambitie is en dat je daar aan gaat werken. En dat is belangrijk, want we zitten met heel veel partijen om tafel die allemaal een rol hebben. Bijvoorbeeld, als er geen gas meer naar een wijk wordt geleid, komt daar wel iets anders voor in de plaats, maar daar moet het net dan ook weer op berekend zijn. Al dat soort kwesties moeten worden besproken. De eerste stap is in ieder geval dat alles wat er vanaf nu wordt gebouwd, geen gas meer mag hebben. De laatste drie nieuwe woonwijken in Delft, de Harnaschpolder, de Spoorzone en de Schoemakersplantage maken al gebruik van andere energiebronnen. En dat is best bijzonder, want in de rest van Nederland worden nog steeds nieuwe wijken gebouwd met gasaansluitingen.”

Hoe zit het met bestaande wijken? “Dat is een lastiger verhaal. Als gemeente moeten we het recht krijgen om die woningen van het gas af te koppelen. En dan is nogal wat, want dat betekent dat je bij iedereen achter de voordeur komt.  Maar we gaan er mee beginnen, en wel in de wijk Voorhof Oost. Deze keuze is niet toevallig, want die wijk heeft vanaf de bouw al een bestaand warmtenet. Dat is inmiddels oud en aan vervanging toe. De exploitant wil er vanaf, dus er zijn allemaal redenen om daar iets te gaan doen.”

Wie gaat dit allemaal betalen? Anders gezegd, op wiens bordje komen de financiële gevolgen terecht? “Geld is inderdaad een punt. Er zit natuurlijk een flink financieel plaatje vast aan zo’n energietransitie en de kosten gaan dan ook nog eens voor de baten uit. Eerst moet er geïnvesteerd worden, daarna krijg je geen gasrekening meer en pas dan kun je gaan terugverdienen. De hamvraag is natuurlijk wie welke kosten op zich neemt en wanneer. Of wie financiert of voorfinanciert. Maar je krijgt ook te maken met lastige politieke dilemma’s. Want hoe zorg je bijvoorbeeld dat de kosten niet vooral terechtkomen bij mensen met de laagste inkomens? Je moet dus wel nadenken over de kostenverdeling, want dat gaat niet automatisch goed. Sterker nog, als je niets doet, gaat het fout. En dat is nog maar een van de vragen waar we een antwoord op moeten vinden.”

‘Er zit natuurlijk een flink financieel plaatje vast aan zo’n energietransitie en de kosten gaan dan ook nog eens voor de baten uit’

Geen gas meer in Voorhof Oost, wat is het alternatief? “Die beslissing wordt op korte termijn genomen, maar waarschijnlijk wordt dat geothermie, aardwarmte. We werken hierin samen met de Technische Universiteit Delft. Zij gaan een geothermieput slaan waar veel restwarmte van komt. Daarna willen we die restwarmte onder de Schie door naar de Voorhof te krijgen, zodat daar alternatieve verwarming beschikbaar komt.”

Het gaat wel gelijk om een grote wijk. Veel hoogbouw, dus veel woningen. Op welke termijn gaat het allemaal gebeuren? “De gesprekken zijn nu bezig, die geothermieput moet er in 2020 zijn, maar dan is die leiding onder de Schie door er nog niet. We moeten in overleg met de vier woningcorporatie, met de bewoners en met particuliere eigenaars. Dat maakt het wel een uitdagende klus. Het is allemaal een beetje afhankelijk van hoe het de komende tijd gaat. Als alles loopt zoals we hopen, dan is het een kwestie van een aantal jaren.”

 

 

 

Schrijf een reactie