Schrijf r u i m t e

Schrijf r u i m t e

Tekstproducties, (eind)redactie en communicatieadvies

Haagse flora en fauna in gevaar door bureaucratie en vastgoedbelangen

Tuinders en paardenhouders van het volkstuincomplex Het Oor in Den
Haag moeten verdwijnen. De NS is nu naarstig op zoek naar een koper
voor de grond, maar de volkstuinders zijn de enigen die geïnteresseerd
zijn. En dat is nu net de enige partij waaraan de NS niet wil
verkopen. De NS wil de grond saneren, maar ieder  bewijs dat de
noodzaak hiervan aantoont, ontbreekt.  Het Bodem Informatie Punt van
de gemeente  beschikt over de gegevens van de vermeende vervuiling,
maar  reageert niet op verzoeken tot inzage.

Wat er na het gedwongen vertrek van de volkstuinders met de
Schenkstrook  gaat gebeuren, blijft  vaag.  Het lijkt erop dat de
grond braak zal komen te liggen. Zo’n uitkomst strookt niet met het
beleid van de gemeente. De volkstuinders verkeren al lang  in
onzekerheid over de toekomst op Het Oor.

Het gaat hier om een al jaren slepende kwestie; er is veel over
geschreven, voornamelijk gezien vanuit de gemeentelijke  politiek en
de NS, twee belangrijke partijen in dit verwarrende, kafkaëske
verhaal.

Maar wie zijn de mensen achter dit stadse drama?
Het gaat niet alleen over wetten en regeltjes, maar ook over mens en
dier.  Daarom gingen we op bezoek bij de tuinders van Het Oor. Wie
zijn dat eigenlijk?  Wat doen ze daar op dat volkstuincomplex? Hoe
kwamen ze  er  terecht  en  hoe lang zitten ze er al? De verhalen van
Cocky, Dook, Anita en Jennifer.

Teksten: Helen Jager
Fotografie: Ariane Gordijn

Schrijf een reactie