Schrijf r u i m t e

Schrijf r u i m t e

Tekstproducties, (eind)redactie en communicatieadvies

Open dag archeologie Delft groot succes

Een Kartuizermonnik, mini-opgravingen, puzzelen met antieke scherven, opgegraven vondsten en nog veel meer.Terwijl stadsarcheoloog Steven Jongma vermeende kostbaarheden uit vervlogen tijden bekeek en beoordeelde, doken kinderen de zandbak in om eigenhandig stukken uit de oudheid op te graven. Anderen deden verwoede pogingen om uit de tafel met scherven weer een vaas bij elkaar te puzzelen, of maakten een rondje langs de opgegraven vondsten. De activiteiten beperkten zich niet alleen tot de werkplaats aan de Kluizenaarsbocht. Aan de Aletta Jacobsstraat, bij de fundamenten van het klooster ‘Sint Bartholomeus in Jeruzalem’ stond een vrolijke monnik klaar om te vertellen over het leven van zijn vroegere geloofsbroeders, de Kartuizers. Die leefden hier in de periode van 1469 tot 1572 als kluizenaars; biddend, zwijgend en afgezonderd van de wereld. De resten van het klooster werden ontdekt toen in 1959 woningen werden gebouwd in de Krakeelpolder.Het klooster werd verwoest tijdens de Tachtigjarige Oorlog.

Schrijf een reactie